Danh sách các tỉnh, thành xuất hiện dịch tả heo châu phi đang tăng lên từng ngày, và đến nay đã có 45 tỉnh, thành. Ở khu vực ĐBSCL, Sóc Trăng là địa phương thứ 7 ghi nhận sự xuất hiện của dịch bệnh này trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. Vì thế công tác phòng chống dịch tại các huyện lân cận cũng đang được tăng cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *