Đây là hình ảnh của một trong nhiều bãi rác “khổng lồ” được tập kết, thậm chí đốt trực tiếp gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định trong nhiều năm qua. Ngoài việc địa phương cần sớm có biện pháp xử lý, thực tế này cũng cho thấy ý thức kém của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và rất cần sớm được thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *