Bộ Sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên trong 5 bộ Sách giáo khoa được phê duyệt thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là bộ Sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Sư phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Sư phạm TP.HCM và Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam tổ chức giới thiệu ra mắt vào sáng qua (17/12).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *