Trong quá trình lưu thông, việc không làm chủ được tốc độ rất dễ dẫn đến tai nạn. Và tình huống giao thông vừa xảy ra tại tỉnh Thái Nguyên là một ví dụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *