Hai ngày qua, cuộc sống của nhiều hộ dân ở Khu dân cư Cao su Đồng Phú (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) bị đảo lộn vì nước sinh hoạt bất ngờ bị đục ngầu, trộn lẫn nhiều đất đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *