Việc tham gia giao thông trở nên khó khăn, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khi trời đổ mưa. Do vậy, việc chỉ tuân thủ quy định khi tham gia giao thông là chưa đủ mà còn cần thêm những yếu tố khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *