Không chỉ lo ngại về nguy cơ dịch Covid-19 có thể tiếp tục lây lan, nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, nhất là trẻ em. Số trẻ nhập viện có chiều hướng gia tăng, trong đó phần lớn bị các bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *