Thời điểm này, nhiều khu du lịch lớn tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã mở cửa hoạt động trở lại. Để kích cầu, nhiều khu du lịch đều triển khai các chương trình khuyến mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *