Để phòng chống dịch COVID-19, nước ta đã lập nên nhiều khu cách ly tập trung với toàn bộ công tác chăm sóc y tế, ăn ở và cuộc sống của các công dân đều được hỗ trợ miễn phí bởi các lực lượng quân đội và y tế địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *