Theo BCĐ  QG phòng chống dịch COVID-19, Viện Pasteur TP.HCM đã thực hiện xét nghiệm với người đàn ông quốc tịch Indonesia và 145 người tiếp xúc. Kết quả  tất cả đều âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *