Việc bùng nổ sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội đã đem lại cho người sử dụng nhiều tiện ích nhất định, nhưng lại khó kiểm soát và luôn ẩn chứa những yếu tố tiêu cực. Đặc biệt là với trẻ em, những yếu tố này có thể gây hại cho sự phát triển nhân cách, thậm chí là sự an toàn tính mạng của trẻ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *