Trong lĩnh vực mỹ thuật nói chung, điêu khắc nói riêng, cũng còn khá nhiều vấn đề bất cập. Chẳng hạn như hiện nay, điêu khắc công cộng được xem là gợi ý thú vị cho các nhà đầu tư, chủ các tòa nhà trong lựa chọn tác phẩm nghệ thuật cho các công trình xây dựng, song các nghệ sĩ lại phải đối mặt với tình huống sáng tác xong, tự thưởng thức và hầu hết đành phải đưa tác phẩm về lưu kho. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *