Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM cho biết, ngoài các quận, huyện đã công bố, dịch bệnh này đã xuất hiện trên địa bàn quận 3 với 2 trường hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *