Thời gian qua, chất lượng đào tạo Tiến sĩ thấp tại một số cơ sở đào tạo là vấn đềđược nhiều người quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng, chính việc đào tạo tăng nhanh về số lượng nhưng lại không được quản lý chặt về chất lượng ở nhiều cơ sở; chất lượng đầu vào của nghiên cứu sinh thấp; trình độ người hướng dẫn vừa thiếu vừa yếu, đặc biệt, kinh phí đào tạo Tiến sĩ ở Việt Nam quá thấp là những nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng đào tạo Tiến sĩ còn hạn chế như hiện nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *