Mới đây, công ty Thoát nước Hà Nội đã công bố kết quả kiểm tra mẫu nước của các hồ tại Hà Nội. Kết quả là 115/120 mẫu nước lấy tại toàn bộ 120 hồ thuộc khu vực nội thành của Hà Nội bị ô nhiễm nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *