Việc học "ảo" qua mạng không chỉ gói gọn ở tính chất cá nhân mà rất nhiều đội, nhóm hay tại các trường học cũng đã áp dụng phương pháp học này để giúp học sinh có thêm những phần hỗ trợ kiến thức nhanh, gọn, sinh động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *