Cứ đều đặn hàng tuần, Câu lạc bộ do nhóm bạn trẻ tổ chức lại mang đến cho bạn đọc những hoạt động thiết thực, trong đó ý nghĩa hơn cả là Tủ sách se sẻ cho trẻ em nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *