Tại tỉnh Phú Yên, gần đây tình trạng lợi dụng giấy phép để khai thác cát trên sông Ba đang diễn ra hết sức phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và làm thất thoát tài nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *