Ở miền Tây, có một loại mắm truyền thống được sản xuất từ cá linh – đặc sản chỉ có ở mùa nước nổi. Hiện tại, bước vào cuối vụ đánh bắt cá linh, đây cũng là thời điểm người dân tập trung làm mắm từ loại cá đặc sản này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *