Sự đe dọa của rác thải nhựa đối với môi trường biển nói chung và các loài sinh vật biển nói riêng đang ngày càng nghiêm trọng. Để thay đổi hiện trạng thì trước hết cần thay đổi nhận thức của con người. Với ý nghĩa này, hiện Viện Hải dương học (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang cho trưng bày mô hình “Rùa rác thải nhựa”.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *