Lúa qua ngày nhưng vẫn không chịu chín, tình trạng kỳ lạ này đang xảy ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo người dân, trong quá trình vận hành thử nhà máy xử lý nước thải đã làm hơn 2 héc-ta lúa Hè Thu của người dân bị đổ ngã và thiệt hại nặng, đặc biệt là… lúa vẫn xanh không thể chín vàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *