Theo Ban Chỉ huy PCTN -TKCN tỉnh Bình Phước, từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra nhiều trận mưa trái mùa kèm theo lốc xoáy khiến diện tích cây trồng, nhà cửa của người dân bị thiệt hại nặng với giá trị ước tính hơn 15 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *