Tại Long An, thời gian qua, việc người dân khoan giếng ngầm lấy nước mặn, bổ sung muối để nuôi tôm thẻ chân trắng và việc xả thải, rò rỉ, ngập tràn nước nhiễm mặn ra các khu vực, thủy vực nước ngọt đang khiến một phần vùng Đồng Tháp Mười thuộc địa phận tỉnh này phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường rất khó lường. Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đang thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra xử lí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *