Sau câu chuyện học sinh ngộ độc từ đồ chơi, vấn đề phòng tránh những nguy cơ từ thực phẩm và đồ chơi trước cổng trường một lần nữa được đặt ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *