Phong trào khởi nghiệp với nhiều ngành nghề đa dạng tại Cà Mau ngày càng phát triển. Nhiều người chọn những ngành nghề mới để kinh doanh, nhưng cũng có những người chọn đặc sản địa phương để khởi nghiệp và đã tạo được những thành công nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *