Sau khi được triển khai ở 63 tỉnh, thành trên toàn quốc, hiện Hệ sinh thái giáo dục thông minh Smart Education – VnEdu 4.0 với hơn 20 sản phẩm bước đầu đã mang lại những cải tiến đột phá cho giáo dục Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *