UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, hôm qua, UBND xã Tiên Minh đã ra quyết định đình chỉ công tác với ông Vũ Văn Bảo và ông Bùi Văn Thoại, đều là công an viên xã Tiên Minh. Theo UBND huyện Tiên Lãng, ông Vũ Văn Bảo và ông Bùi Văn Thoại bị đình chỉ công tác 15 ngày để giải quyết khiếu nại việc thu tiền làm CCCD gắn chíp điện tử sai quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *