Từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa, năm 2021 này, tỉnh Hà Tĩnh đang xây dựng hàng ngàn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *