Nhung hươu là một trong những sản phẩm mang lại thu nhập cao cho người dân Hà Tĩnh và  đang vào mùa thu hoạch lộc nhung. Với sản lượng ước gần 15 tấn, người chăn nuôi hươu sao rất phấn khởi khi thu về hơn 160 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *