Có khoảng 100 di tích trên địa bàn Hà Nội đã được gắn mã QR. Du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể quét và tìm hiểu được mọi thông tin về khu di tích đó. Đây là ý tưởng góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch của Hà Nội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *