Hình ảnh buổi lễ khai giảng đơn sơ này được 2 cô giáo trẻ tổ chức cho 34 học trò tại điểm trường Tắk Pổ (thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), vào đầu năm học mới vừa qua, đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Và có thể thấy, với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, việc gieo chữ cho trẻ em vùng cao thật lắm gian nan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *