Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận kém việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” – huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã cụ thể hóa với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đó có việc triển khai xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông với “5 việc nên làm, 5 việc không nên làm”. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp, ý Đảng thuận lòng dân, đồng bào dân tộc Mông đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới no ấm hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *