Việc định hình thương hiệu, hương vị, gu uống cà phê Việt Nam trước các tên tuổi cà phê được du nhập từ nước ngoài là rất cần thiết. 1 lớp học để trải nghiệm, chủ yếu dùng miệng và mũi để nhận biết vị cà phê Việt Nam đã ra đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *