Từ 0 giờ sáng nay, khu dân cư nằm xung quanh khu vực các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng đã chính thức được gỡ phong tỏa sau 14 ngày cách ly để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong sự vui mừng của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *