Ở nước ta hiện nay có rất nhiều nhóm thiện nguyện, những người có tấm lòng vàng luôn san sẻ vật chất cũng như tinh thần với cộng đồng. Riêng với anh Châu Thành Toàn, người thanh niên 37 tuổi nhưng đã có hành trình 22 năm gieo mầm tử tế, giúp đỡ cho hàng ngàn cảnh đời khó khăn, có lẽ là một câu chuyện đặc biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *