Sông Sài Gòn – Đồng Nai có hàm lượng ammonia, vi sinh, mangan… và các chất ô nhiễm khác ở mức rất đáng lo ngại, trong khi hằng ngày, hàng triệu người dân ở TP.HCM và Đồng Nai phải dùng hơn 2 triệu m3 nước.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *