Chuối trổ 1 bắp cho hàng trăm nải là chuyện rất bình thường, còn cây chuối có 32 nải lại trổ thêm 12 bắp ở một xã nông thôn của tỉnh Đồng Tháp lại là chuyện hiếm thấy. Nhiều người hiếu kỳ đã đến tìm hiểu, còn chủ nhân của nó luôn theo dõi sự sinh trưởng của cây chuối, cũng như quyết bảo tồn giống cây độc lạ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *