Đà điểu là loài vật mà chúng ta thường bắt gặp ở những khu du lịch sinh thái và trải nghiệm việc cưỡi lên lưng chúng. Tại trại nuôi đà điểu ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, mỗi quả trứng nặng hơn 1,5 kg được ấp nở bằng máy trong khoảng thời gian hơn 1 tháng. Vậy quá trình ấp nở trứng đà điểu như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *