Lâu nay, vào mùa nước nổi, khi các chủ ao nuôi cá tra bơm nước vào nuôi cá hoặc các chủ ruộng mở đập cho nước vào đồng thì cá linh cũng theo dòng nước vào ao cá, đồng ruộng sinh trưởng và phát triển. Và để bắt con cá đặc sản mùa nước nổi này trong những ao nuôi cá, vuông tôm… người dân lại có cách rất độc đáo mà không cần sử dụng ngư cụ nào ngoài chiếc xuồng ba lá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *