Tại tỉnh Cà Mau, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh này mới đây cho biết, chỉ trong 10 ngày chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, từ ngày 02-12/8 vừa qua, tỉnh Cà Mau đã bị thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *