Hiện tại, các tỉnh Tây Nguyên đang vào đầu mùa bơ. Các loại bơ nổi tiếng như bơ sáp 034, bơ booth đang được các nhà vườn ráo riết vận chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *