Qua nhiều vụ hỏa hoạn gần đây cho thấy trang thiết bị là yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác chữa cháy. Tuy nhiên, có một bất cập thời gian qua đó là ngoài thiếu trang thiết bị thì tại một số địa phương, dụng cụ chữa cháy lại không thể chữa cháy do hư hỏng, xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa hoặc thay mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *