Để giải quyết mâu thuẫn, hai cha con cùng các thanh niên khác kéo đến tiệm cầm đồ ở thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) nổ súng, ném bình gas, lửa than vào tiệm và chém người bị thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *