Gần 70 năm hoạt động cách mạng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã để lại dấu ấn đậm nét về tầm nhìn, tư duy chiến lược. Trong quá trình lãnh đạo điều hành, Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn bám sát thực tiễn và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *