Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông công bố phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt. Bộ tem được thiết kế trên ý tưởng hình ảnh của nhà lãnh đạo gương mẫu, kiên cường, tràn đầy năng lượng, đậm chất cách mạng và tư duy đổi mới, sâu sát thực tiễn và hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *