Sáng 23/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt – Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, trọn đời vì nước, vì dân (23/11/1922 – 23/11/2022).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *