Đã hơn 28 năm đường dây truyền tải điện xoay chiều siêu cao áp đầu tiên kéo dài từ Bắc đến Nam vận hành an toàn, thông suốt giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. Đại công trình là kỳ tích của ngành điện Việt Nam thế kỷ XX, mang đậm dấu ấn Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt – Nhà lãnh đạo tài năng, có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *