Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Thường trực Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, các sở ngành có liên quan báo cáo về công tác chuẩn bị và phối hợp chuẩn bị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa; lễ kỉ niệm, hội thảo khoa học; công tác trang trí, khánh tiết tại vị trí trung tâm hội nghị tỉnh; khu lưu niệm Thủ tướng chính phủ Võ Văn Kiệt; công tác chuẩn bị hậu cần, y tế đảm bảo cho các hoạt động do tỉnh tổ chức…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *