Sáng 26/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Đây là dự án Luật được trình và cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Cơ bản nhất trí với Chính phủ khi trình Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát cơ động, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát Cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân để thuyết phục tính cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *