Đóng góp cho dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trong phiên thảo luận sáng 28/10, nhiều ý kiến đồng tình, tán thành những điểm mới được bổ sung trong Luật. Các đại biểu đề nghị việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng phải bảo đảm chính xác, không trùng lặp, chồng chéo. Việc xét thi đua khen thưởng cần được thực hiện theo nhóm đối tượng để đảm bảo công bằng và kịp thời khen thưởng những nhân tố thật sự điển hình, xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *